FALCH GAMLE HANDELSSTED - stiftelsen

Historien om FALCH GAMLE HANDELSSTED, Stiftelsen.

Fortelles med undersider her.

Historien fortellelles også med PDF-filer som kan tas opp her.

(Overførest fra min Lag og foreningsside etter hvert).

MUSEUMSUTVALGET

PDF fil som forteller om Museumsutvalgets arbeide. Rødøy historielag til oppdrag med å starte opp arbeidet, og en stiftelse ble dannet - Falch gamle handelssted.

RESTAURERING AV BUTIKKEN UTVENDIG

PDF fil med 1o sider med foto fra restaureringsarbeidet - alle tatt av daværende styreleder Johan Martin Mathisen.

Sider

Om FGHs start

Dagbok fra 1994

Første del av året 1994 - om arbeidet og ledelse av det.

Falch-arkivet

Gjenstander I

Fra butikktiden og det som ble samlet inn

Gjenstander II

Liltbrygga I

Liltbrygga 2

Noe om dugnad og lønna arbeid

Mer her

Media - omtale

Omvisninger før åpning

Rødøy museum

Avdeling av Helgeland Museum

Regnskap

Regnskap godkjente

Brønnøysundregistrenes opplysninger

Sanitæranlegget 1.-side

Om bygging av det

Sanitæranlegget 2.-side

Skoleelever

Besøk fra diverse skoler - eget opplegg

Storbrygga I

Storbrygga II

Ung Jobb

Kommunalt prosjekt - sommerjobb for ungdom

Årsmeldingene

2004

Rødøy kystmuseum

-        Falch gamle handelssted

-        8186 Tjongsfjorden

 

 

Ordfører/styremedlem – Olav Terje Hoff

Styremedlem Jann Breivik

Styremedlem Hans Strømdal

Styremedlem Lillian Aarnes Falch

Styreleder - undertegnede

 

REFERAT FRA STYREMØTE 1.7.04

Innkalling til styremøte –  Torsdag 01.07. 2004 kl 16.30

  • Det vedlegges siste oppdaterte regnskap – pr. i dag.
  • Siste skrevne årsmelding – året 1996       
  • Rødøy historielags siste avlagte regnskap.
  • Sakspapirer for øvrig blir fremlagt under styremøtet.

Saker:

1.   Orientering om anleggets 3 bygninger ved en kort befaring.

2.   Rødøy historielag – manglende aktivitet og konsekvenser for stiftelsen.

3.   Den økonomiske situasjon med fremlegg av oppdaterte regnskaper.

4.   Ny gjennomgang av lederfunksjon i stiftelsen styre.

5.   Fremover – kan noe gjøres for å bedre aktivitetsnivået?

6.  Eventuelt.

 

Det ble diskusjon i styret om alle sakene ovenfor samla.

Bakgrunn for diskusjonen i møtet var at det har vært en nærmeste boikott senere år fra stiftelsens eiere – Rødøy kommune og Rødøy historielag.  Siste møte i RH var 30.11.95, dvs. for 9 år siden.  Historielaget skal ved valg i årsmøte se til at stiftelsen styre alltid har motiverte og engasjerte personer som kan gi resultater i utviklingen av stedet,  og de skal også skape et aktivt dugnadsmiljø blant sine medlemmer.  Situasjon siste 9 åra har vært låst fast  og uten engasjement derfra, pga manglende årsmøte og valg. Det har også gjennom en årrekke vært manglende engasjement fra Rødøy kommunen representant i styret og også fra den kommunale ledelse.  Dette har ført til lav aktivitet i stiftelsen siste 3 år  (som undertegnede tar ansvar for) – og dette møte skulle avklare om vi så muligheter videre, eller det bare var ”å kaste kortene”.   Det valgte styre i RH 1995: Kolbjørn, Torstein, Ingvild, Saras og Marit.  Solfrid er 1.varamann og erstatta Saras da han flytta fra Rødøy.

Følgende ble notert ned i referat av sekretær Lillian Aarnes Falch:

”Styret beslutter å ta kontakt med Rødøy historielag med henstilling om at RH kaller inn til årsmøte.   Olav Terje sier seg villig til å ta en samtale med leder i Rødøy historielag Kolbjørn Lorentzen, Jektvik.  Formålet er å få opptatt aktivitet i historielaget – med avklaring av Rødøy kystmuseums skjebne”.

Tjong 17.07.04

Johan Martin Mathisen

Styreleder