FGH - Storbrygga innvendig

Diskusjon

Jann Ola Breivik, Åsmund våtvik og en arbeisformann fra Rana Museum diskuterer videre arbeide. ©Johan Martin Mathisen.

Godt faglig utført arbeid

© Johan Martin Mathisen

Alt av gammelt bordkledning er fjerna

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen

2dre etasje front

© Johan Martin Mathisen

1ste etasje front

© Johan Martin Mathisen

1ste etasje - øverste del

© Johan Martin Mathisen

1ste etasje - øverste del

© Johan Martin Mathisen

Kjell Arne Johnsen

Start arbeid med ny trapp opp

© Johan Martin Mathisen

Start arbeid med trapp opp

© Johan Martin Mathisen

Mot havet nede - mye må skiftes ut her

Manglende gul foran 1etasje

© Johan Martin Mathisen

Sikre begge veger - 2.etasje i front

© Johan Martin Mathisen