Gjenstander = registreringsarbeidet

OM

Dataprogrammet REGIMUS

Mer senere.

2016-2017 overføring

Det utgåtte systemet

De fleste av gjenstandene ved FGH er fra året 1995 registrert inn i et dataprogram spesielt laget for museumsgjenstander og foto.

Høsten 2016

Jeg sluttet med registreringsarbeidet 2005, da historielaget ble reorganisert - etter at jeg som leder for arbeide var blitt utsatt for en "smålig" behandling av lag og kommune. De som tok over hadde ikke noen interesse for å videreføre det.

Regimus programmet var ikke oppdatert pga manglende støtte - og ble liggende på sist brukt PC som heldigvis ikke var sanert. Programmet kunne ikke overføres til mine nyere maskiner med 64 bit.

Da FGH ble Rødøy museum så jeg en ny mulig for å berge det tidligere registrerte.

KulturIT

KulturIT er et firma som kan redde gamle Regimus-registreringer og overføre disse til et nytt og moderne tilsvarende dataprogram. Jeg fikk igang den gamle lagra PC og fikk leget en CD med tidligere program og alle datafilene. Sendte den til fagsjefen ved Helgeland Museum. Pga at FGH ikke hadde hatt råd til oppdateringer av Regimus - ble det komplisert å få overføringen ordna.

Det gikk heldigvis bra og den 4. oktober 2017 får jeg melding om at alt var overført og funka i nytt system. Det var ca. 2900 gjenstander som var registrert.